Over ons

Sinds jaar en dag wordt er in Friesland en in de rest van Nederland gekaatst op verschillende niveaus zowel in wedstrijdverband als op recreatieve wijze. Vooral de laatste jaren is er in de top van het kaatsen een trend zichtbaar van een toenemende professionalisering binnen de kaatssport, een trend die onomkeerbaar lijkt te zijn.

Kaatsteam Puur Passie wil aan deze professionalisering een gerichte positieve bijdrage leveren door een aantal parturen intensief te gaan trainen en te begeleiden met als doelstelling dat deze teams in hun eigen klasse in de top mee moeten draaien.

Om dit ambitieuze doel te bereiken zijn de onderstaande zaken essentieel:

  1. Een goede begeleiding zowel binnen als buiten het veld.
  2. Voldoende, deskundige, ervaren en gemotiveerde trainers en coaches.
  3. Het bieden van optimale faciliteiten.

Het bovenstaande geeft aan dat wij de spelers willen “ontzorgen” en dat in de ruimste zin van het woord. Dit geeft de spelers alle ruimte om hun kerntaak en doel optimaal in te vullen. De spelers vullen hun kerntaak in door zowel op de trainingen als op de wedstrijden met veel inzet, passie en plezier een topprestatie te leveren.

Team Puur Passie is opgericht door een 6-tal enthousiaste kaatsliefhebbers die hun sporen op zakelijk, maatschappelijk en sportief gebied ruimschoots hebben verdiend, en nog steeds verdienen. Door de combinatie van deze eigenschappen is er een solide basis gelegd van waaruit met kennis en passie aan de toekomst van het kaatsen kan worden gewerkt.