Club van 100

De club van 100:

Het gaat goed met kaatsteam Puur Passie!

Onze kaatsers hebben de afgelopen jaren prima gepresteerd en vele overwinningen behaald.  Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra bij de heren en Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra bij de dames zijn bijzonder gemotiveerd om ook in 2020 weer het uiterste uit zichzelf te halen.

In 2019 hebben wij het team uitgebreid met de parturen van Auke Boomsma,  Gabe-Jan van Popta en Laas Pieter van Straten en Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Beide parturen zijn regelmatig op de hoofdklassewedstrijden van de KNKB aanwezig.

Daarnaast zijn wij druk bezig om een “Club van Honderd” op te zetten. Hoewel al vele sponsoren zich bij ons hebben aangesloten zoeken wij nieuwe relaties om samen met ons de continuering en professionalisering van ons team te kunnen bewerkstelligen.

Deze “Puur Passie Club van Honderd” bieden wij de onderstaande faciliteiten:

  1. Business to Business (B2B): ondernemers ontmoeten andere ondernemers binnen de club
  2. Business to Consumer (B2C): ondernemers komen in contact met andere leden en introducés
  3. Relatiemarketing: ondernemers komen in contact met werknemers, leveranciers en klanten van overige bedrijven

Door regelmatig ondernemers en bedrijven bij elkaar te brengen willen wij een platform creëren waar ondernemers (top)kaatsers en bestuursleden elkaar kunnen ontmoeten.

Voor € 100,00 per seizoen bent u lid van de “Club van Honderd” van Puur Passie.

Namens Kaatsteam Puur Passie,

Joop Dijkstra (voorzitter a.i.)