Onze organisatie

De trainers van het team zijn:

Senioren Puur Passie
– Peter Tolsma (trainer)
– Wim Sikma (trainer)
– Maurice Brenkman (mental coach)

Jong Puur Passie
– Daniël Iseger (hoofdtrainer)
– Dirk Pieter van der Schaaf
– Arjen Bouwe Hiddinga

Bestuur Puur Passie
– Joop Dijkstra (voorzitter)
– Griet Eisma (secretaris)
– Douwe Wierstra (penningmeester)