Nieuwe teams Puur Passie.

Team Puur Passie zal in 2024 maar liefst 6 hoofdklasse formaties onder haar hoede nemen.

Het vanaf de oprichting in 2011 al onder de vlag van Puur Passie opererende team van Gert-Anne van der Bos heeft aanvulling gekregen van het jeugdige en talentvolle partuur
van Johan Sipma, Yoram Elzinga en Jan Tymen Eisma.

Het team van Amarins de Groot, kaatsend met Larissa Smink en Noa Elzinga, en het team van Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi blijven ook in 2024 aan onze organisatie verbonden. Dit jaar worden ze vergezeld van het team van Annet de Haan, samen met Jeska Terpstra en de op de kaatsvelden terugkerende Manon Scheepstra.

Last but not least blijven ook Roelie en Corry Kroondijk en Jennie Terpstra de trainingen bij Puur Passie bezoeken. Ook zij waren in 2023 al van de partij maar toen kaatsten zij nog onder de vlag van Team Fjoer.

Met deze zeer sterke selectie van topkaatsers hebben we zeker bij de dames bina alle toppers in huis en belooft het een spannend kaatsseizoen te worden.

Nieuwe hoofdsponsor voor team Puur Passie.

Feenstra Dakbedekking uit Dronrijp is de komende twee jaar als hoofdsponsor verbonden aan het heren hoofdklasse partuur van Puur Passie!

Het in 1994 opgerichte bedrijf is een degelijke speler in de markt van dakbedekking en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een een middelgrote speler met diverse grote bouwbedrijven als vaste opdrachtgevers.

Het zeer toepasselijke motto van het bedrijf is “Wy baarne der yn”! Een motto wat ook precies bij ons topkaatsers past.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit bedrijf naadloos past bij onze filosofie en overtuiging en zien een prachtige samenwerking tegemoet.